Závěr roku v Lize proti rakovině Praha – tisková zpráva

Ve čtvrtek 5. prosince proběhl ve Velké aule pražského Karolina tradiční Vánoční koncert Ligy proti rakovině Praha.

V úvodním slovu paní předsedkyně MUDr. Michaela Fridrichová zhodnotila práci Ligy v letošním velmi úspěšném roce (podrobnosti – viz tisková zpráva). Následovalo udělení dvou cen Ligy za významné práce v oboru onkologie publikované v roce 2018 – docentu MUDr. Mgr. Marku Mrázovi, Ph.D. a docentu MUDr. Davidu Vránovi, Ph.D a byla předána cena Ligy v kategorii ,,Skokan roku“ spolku OVAHELP – centrum pomoci onkologickým pacientům v Ostravě, kterou převzaly Ing. Zdeňka Hyvnarová a Bc. Pavlína Skotnicová.

O skvělou předvánoční atmosféru a krásný umělecký zážitek se ve druhé části večera postaral smíšený pěvecký soubor GAUDIUM PRAHA za doprovodu MUZIKY JOSEFA VYCPÁLKA se svým vánočně laděným programem „Slyšte, spěšte, pastýřové!“.

Liga proti rakovině Praha ještě jednou upřímně děkuje za podporu a přeje všem dárcům, dobrovolníkům a partnerům klidné vánoční svátky, úspěšný rok 2020 a hlavně pevné zdraví!